مرور رده

علم به زبان ساده

کفتار| چرا کفتار می خندد؟

در میان جانوران، نوعی کفتار وجود دارد که کفتار خندان نامیده میشود. این کفتار، همان کفتار خال خال است و بزرگترین عضو خانواده کفتار ها است. هنگامی که این جانور به شکار میرود یا از دیدن چیزی به هیجان می آید، زوزه ای خوفناک و صدایی شبیه…

چرا راسوی آمریکایی بد بو است؟

با اینکه راسوی آمریکایی از نظر خیلی ها ناخوشایند است ولی با این وجود، این جانور بسیار با ادمی انس میگیرد و می توانیم او را به خوبی دست اموز کنیم. این حیوان 2 غده در زیر دمش دارد و مایع بدبویی را از همین غده ها به…

چرا رنگ خون ما قرمز است؟

چرا رنگ خون ما قرمز است خونی که در میان سرخرگ ها و سیاهرگ ها و مویرگ های بدن ما جریان دارد، دارای مواد مختلف و سلول های بسیار زیادی است. هر بخشی از این مایع حیات، دارای وظیفه و اهمیت خاص و ویژه خودش است. به قسمت مایع خون پلاسمای…

چرا ما حرکت زمین را احساس نمی کنیم؟

تا همین چند سده گذشته مردم باور داشتند که حرکت زمین کاملا مسخره است و این خورشید و ماه و ستارگان هستند که به دور زمین میچرخند. در واقع چون بشر همین واقعه را به چشم مشاهده میکرد، به این موضوع باور پیدا کرده بود. هیچکس هم اصلا احساس…