مرور رده

رشد و توسعه شخصی

چگونه بر ترس خود غلبه کنید و به موفقیت برسید؟( راهنمای کامل)

لحظه ای را در نظر بگیرید و تصور کنید که اگر ترس نداشتید، زندگی شما به چه صورتی می بود؟ اگر می دانستید که چگونه بر ترس خود غلبه کنید چه میکردید؟ تصور این که زندگی شما به طور قابل توجهی تغییر می‌یافت دشوار نیست. من معتقدم که ترس، بزرگترین

راز خوشبختی چیه؟ دریک جمله: خیلی زیاد تلاش نکنید!

وقتی کسی به شما می گوید: فقط خوشبخت باش آیا این کار برای شما عمل می کند؟ اغلب اوقات، احساس خوشبختی، بسیار دور از دسترس و حتی غیر قابل دسترس است. ابزاری وجود دارد که می توانیم با آن به شادی واقعی و پایدار برسیم. چرا…

برای پیشرفت و کسب سود بزرگ، از ضرر های جزئی خودداری کنید

خیلی از اوقات پیشرفت کردن، در انجام کارهای درست بیشتر نیست، بلکه در انجام کارهای غلط و اشتباه کمتر است. ما دو نوع پیشرفت داریم نوع اول آن است که برای بهبود، کارهای موثر و مثبت بیشتری انجام بدهیم. و نوع دوم آن است که…