آرشیو ماهانه

جولای 2022

10 نکته مهم برای موفقیت در کاهش چربی کمر

کاهش چربی کمر، با انجام این دو مورد قابل دست یافتن است: تغییر رژیم غذایی و در عین حال تقویت بدن.همان‌طور که میدانیم، ما نمیتوانیم فقط در قسمت خاصی از بدنمان وزن کم کنیم. پس با کاهش وزن کل بدن، چربی کمر هم کاهش پیدا میکند. در ادامه، به چند